storybound-koulutus-ja-konsultointi.jpg
 

Mainostajille

julkaisijoille

 
koulutus-ja-konsultointi.jpg
 

Koulutus ja konsultointi

Järjestämme sekä julkaisijoille että markkinoiville yrityksille sisältömarkkinoinnin ja natiivimainonnan koulutuksia. Räätälöimme sisällön ja keston osallistujien osaamisen ja tarpeiden mukaan. Pääkouluttajana toimii Storybound Oy:n toimitusjohtaja Elli Mäkilä, joka on listattu Native Advertising Instituten 100 Significant Women in Native Advertising -teokseen sen molempina julkaisuvuosina 2018 ja 2019 ja hän toimii myös 2019 Native Advertising Awards -tuomaristossa. Vuodesta 2017 Mäkilä on toiminut myös IAB Finlandin Sisältömarkkinoinnin työryhmän puheenjohtajana.

Julkaisijat
Konsultoimme julkaisijoita mediamyynnillisissä haasteissa, tuotamme mediaan istuvia natiivimainonnan konsepteja ja sparraamme mediamyynnillistä paketointia. Tarvittaessa tuotamme uudet myyntimateriaalit ja koulutamme myyjänne uuteen iskuun. Journalistisen kokemuksemme avulla pystymme auttamaan toimituksia ja mediamyyntiä löytämään yhteisen vireen natiivimainonnan eduissa ja siihen liittyvässä yhteistyössä.

 

Markkinoivat yritykset
Yleisin virhe markkinoivien yritysten sisältötekemisessä on vastuun sysääminen henkilöille, joilla ei ole myynnillistä kokemusta vaan ovat puhtaasti viestinnän tekijöitä. Sisältömarkkinointi kun ei ole tiedottamista, eikä natiivimainonta perinteistä mainontaa. Lopputuloksena on usein yrityksen resursseihin nähden liian suuri määrä tuotettua - mutta tehotonta - sisältöä.

Koulutamme yrityksenne markkinoinnista vastaavat henkilöt suunnittelemaan, budjetoimaan, toteuttamaan ja analysoimaan toimivaa ja kustannustehokasta sisältömarkkinointia. Kun liiketoimintalähtöinen sisältöjohtaminen on kunnossa, päästään myös tekemisessä siihen, mitä tavoitellaan: tehdään vähemmän, mutta paremmin. Näin yrityksellenne alkaa syntyä tuloksellista sisältöpääomaa.