Sve/Eng

Welcome

We are a full-service marketing agency, combining innovative and creative content production with long sales and business management experience. We plan and produce marketing and advertising for all businesses, in all channels, with any size budget.

“Content marketing is not content production. It is strategic business planning that uses tactic content production solutions.”

Elli Mäkilä, founder, Storybound.

Välkommen

Vi är en fullservicebyrå inom marknadsföringskommunikation, vars tjänster kombinerar en kreativ och innovativ innehållsproduktion med gedigen erfarenhet av ledarskap inom försäljning och affärsverksamhet. Vi planerar och producerar marknadsföring och reklam för alla branscher, alla kanaler, med en budget från liten till stor.

Innehållsmarknadsföring är inte innehållsproduktion, utan affärsmässigt och analytiskt tänkande, som utnyttjar de taktiska medel som innehållsproduktionen ställer till förfogande”.

Elli Mäkilä, grundare av Storybound Ab