Storybound Oy

Elli Mäkilä

toimitusjohtaja
+358 45 326 3212
elli.makila@storybound.fi

Heidi Mäkelä
projektiassistentti
heidi.makela@storybound.fi

Pääkonttori ja postiosoite:
Storybound Oy

Puistokatu 21
08150 Lohja

Palvelupiste Helsinki:

Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C 135

info@storybound.fi

iab_member_logo_transparent.jpg
Storybound+Oy+on+Kauppakamarin+ja+Suomen+Yritta%CC%88jien+ja%CC%88sen.jpg
 

Tilaa uutiskirje

Haluatko liittyä postituslistallemme? Mahtavaa! Täytä vain alla oleva kenttä, niin olemme pian yhteydessä.

*
Hyväksyn että tietojani käytetään Storybound Oy:n markkinointitarkoituksiin. Tietojani ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Voin perua uutiskirjeen tilauksen jokaisen uutiskirjeen yhteydessä olevasta linkistä. Voin poistaa kaikki yhteystietoni Storybound Oy:n käytöstä ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@storybound.fi.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Storybound Oy:n henkilötietolain (10§, 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Päivitetty 1.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Storybound Oy (Y-tunnus 2918864-1), Puistokatu 21, 08150 Lohja, info@storybound.fi, Storybound.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Elli Mäkilä

3. Rekisterin nimi

Storybound Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja palvelujen tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), kotisivujen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköisillä lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen info@storybound.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle sähköpostitse osoitteeseen info@storybound.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).